Archive D1 Daniel Šrám

Daniel ŠrámSeptember 30, 2010 0 Archive, D1, Daniel Šrám

D1 - VÝZKUMNÝ PLÁN - PRODUKT PRO CESTOVATELE (REKREAČNÍ CESTOVÁNÍ)

Výzkumný plán se bude týkat produktu, který je primárně určen lidem, kteří rádi cestují, především rekreačně, za poznáním, či na obyčejnou dovolenou. Protože klient dosud nemá jasnou představu o výsledném produktu, budeme muset provést analýzu, ze které by mělo posléze vyplynout, co si lidé nejvíce přejí, co chybí na trhu a co by jim skutečně pomohlo. Klient se na tuto oblast zaměřil právě z důvodu vyplnění místa na trhu s následným ziskem.

1. FÁZE – KVALITATIVNÍ TESTOVÁNÍ

V prví fázi testování provedeme KVALITATIVNÍ testování na malém vzorku potenciálních uživatelů. Vzorek bude velký cca 5 – 10 lidí, které vybereme následujícím způsobem: kritériem pro výběr bude především věk, a to od 16 let (kdy se již předpokládá, že tito teenageři mohou cestovat sami) do 75 let. Dále osoby musí být cestovatelsky aktivní –alespoň jednou do roka by musí někam vyrazit (na tůru, dovolenou, atd). Osoby nesmí být profesionálními cestovateli.
Kvalitativní testování bude probíhat ve formě osobního rozhovoru s lidmi, při kterém se chceme dozvědět jak často cestují, jaké portály k tomu nyní využívají –jestli pouze mapy apod. Dále chceme zjistit, jaké funkce by se jim v novém produktu líbily (pokud byto byla aplikace, jesti by se zapojilo GPS apod.), jak by měl produkt vypadat (mohou ukázat oblíbené weby či aplikace) a především, co všechno by měl poskytovat – zda pouze informace, nebo i mapy, typy na zajímavá místa v okolí atd.
Počítáme, že ne všichni k cestování využívají internet a informační technologie. Především pro starší uživatele je to méně pravděpodobné. Proto je důležité se i od nich dozvědět, co používají nyní, jak se vlastně na cestu připravují – podle jakých podkladů.
Toto testování nám umožňuje tvorbu hypotéz, se kterými počítáme a promítneme je do další fáze s tím, že se buď potvrdí, nebo ne. Jednou z hypotéz může být např.: Pro starší generace může produkt vypadat jako brožurka, kterou si budou moci objednat pro konkrétní oblast, do které chtějí cestovat.
Kvalitativní testování bude probíhat zhruba týden, poté budeme další týden vyhodnocovat výsledky, provedeme jejich analýzu a sestavíme podle nich dotazník pro kvantitativní testování.

2. FÁZE – KVANTITATIVNÍ TESTOVÁNÍ

Ve druhé fázi tedy proběhne KVANTITATIVNÍ testování, které provedeme prostřednictvím dotazníku. Distribuce dostazníku musí být dostatečně široká – musíme oslovit širokou škálu potencionálních klientů, tedy od mladých až po starší generaci. K takové distribuci použijeme email, sociální sítě, plakáty a letáky do schránek, protože předpokládáme, že starší lidé, ač cestují, nemusí využívat internet.
Tato fáze bude trvat cca 2 měsíce, během které se budou data shromažďovat. Další měsíc poté budeme data analyzovat a podle výsledků se pokusíme o zpětnou vazbu s uživateli, kteří byli na prvním testování – oslovíme je např emailem, či telefonicky. Další věcí, která nám pomůže s vnesením nových nápadů, či poznámek do případné vize první verze produktu bude také interakce s aktivními cestovateli, kteří používají své porály a systémy a mohou nám s případným vývojem pomoci, samozřejmě za určitou finanční odměnu.

VYHODNOCENÍ – PREZENTACE DAT

Vyhodnocení by nám mělo dát představu o tom, co lidé chtějí, jaké mají potřeby, co si představují za produkt a jak ho budou používat, což jsme zjistili a sesbírali z předchozích částí testování. Pro zákazníka budou připraveny návrhy a podklady pro vytvoření produktu, který má reálnou šanci se na trhu uchytit, který je lidmi žádaný, který budou používat a hledat v produktu informace. Pro zákazníka tak vyplyne pravděpodobnost úspěchu a potenciální finanční zisk z této investice.

Daniel Šrám sramdani@fel.cvut.cz

Comments

There are no comments for this article yet. Leave a comment!